Tag Archives: Lietuvos aktualijos

Politinis kalinys NR1

Kalas Drogas miršta, miršta sužeistas kovoje. Jo žmona Daneiris, savo brolio parduota kalui, supranta, kad be vyro ji niekas, tad ryžtasi beprotiškam žingsniui atgaivint vyrą, pasinaudodama išlaisvintos vergės magija. Vergė, perspėja, kad magija pavojinga, tačiau Daneiris nepaiso perspėjimo ir sumoka siaubingą kainą – Kalas lieka gyvas, bet tampa daržove. Ir niekas neseks paskui Kalą, kuris negali joti – tad netekusi vilties, ji uždusina savo vyrą pagalve, ir surengia iškilmingas laidotuves: liepa tarnams sukrauti laužą, ant jo užkelti vyro vyro kūną, o klastūnę vergę įmesti į ugnį, ir pati žengia į laužo liepsnas nešina savo brangenybe – drakono kiaušiniais.

Laužas dega visą naktį. Pavargę tarnai miega, jau brėkšta rytas, ir pirmieji prabudę ištikimieji, pamato Daneiris – ji klūpo, šviesiu plaukus taršo vėjas, o jei ant peties tupi maži drakonai, drakonai, kuriuos visi manė išnykus prie šimtus metų! Įvyko stebuklas! Daneiris tarsi feniksas atgimė iš pelenų ir jos maži darkoniukai cypauja ant peties tarsi vaikai. Tačiau drakonai dar maži, jie dar netapo galingomis, ugnį spajudančiomis ir skraidančiomis pabaisomis, prieš kurias dreba ištisos armijos. “Aš esu Drakonų Motina” – ištaria kalisė, bet reikia bėgti, palikti dotrakių kraštą ir ieškoti sajunginkų laisvuosiuose vakarų miestuose – pirmasis jos kelyje Kvartas. Daneris ir ištikimieji prašosi priimami, tačiau miesto taryba nenori, jie bijo dotrakių ir Lanisterių keršo, tačiau turtingas Kvarto prekiautojas – Xaro Coan Daxos – nusprendžia įsileisti kalisę. Jis įžvelgia galimybę pasinaudoti Targarianų klano vardu, pasisiūlo ją vesti, sakydams: Tavo drakonai ir mano pinigai bus nenugalima sąjunga, prieš, kurią niekas neatsilaikys, kartu mes valdysime Geležinį sostą.

Daneiris dvejoja – toks turtingas ir galingas sąjungininkas jai praverstų, tačiau jos ištikimasis pagalbininkas, pats slapta mylintis kalisę – perspėja, kad Xaro Coan Daxos, nebūtų toks turtingas, jei dalintų, tai ką turi, veltui, todėl Daneiris viską apsvarsčiusi atstumia Kvarto prekeivį.

Xaro nėra iš tų žmonių kurie, atleidžia – jam reikia drakonų, nes supranta, kad pinigai dar ne viskas, tad atkeršija Daneiris, pavogdamas jos brangiuosius drakonus.

Tačiau Daneiris pasiseka, jos ištikiemieji tarnai suranda drakonus, ir Drakonų Motina, kuri taip pat nedvejoja ir neatleidžia – įsako Xaro Coan Daxos – užmūryti bokšte gyvą! Tarnai įvykdo drakonų motinas įsakymą.

Tokią istoriją sugalvojo JR Martinas, ir parodė kažkada Baltijos televizija, ir netgi buvo bandoma kurti spektaklį –  Bomžų ir Vampyrų giesmė

Toje istorijoje viskas aišku ir suprantama – kaltas – nes pavogė kiaušinius!, kurie buvo didžiausia, siekiančios valdžios moteris (Daneiris) vertybė, tad nusipelnė bausmės, tiesa, labai žiaurios bausmės, bet ir tai suprantama – juk moteris, kaip atominė bomba – reikia žiūrėti pagarbiai.

Kitoje istorijoje, kurią kūrė ne vienas rašytojas, bet ištisa žurnalistų plejada – viskas painiau – net šešerius metus armija teisėjų, tyrėjų, prokurorų, advokatų, buhalterių, mokesčių inspektorių, politikų, žurnalistų ir netgi medikų nustatinėjo kaltę, vertino, svėrė, matavo, skaičiavo, posėdžiavo ir segė bylas į storus tomus.

Istorija ir baigėsi ir nesibaigė, kaltę nustatė ir nenustatė, žalą išmatavo ir neišmatavo, bausmę paskyrė ir nepaskyrė:

 apgaulingas apskaitos tvarkymas – o už tai metai 4 priklauso – kaip ir viskas aišku, bet ir neaišku – ar žinote nors vieną OMX įmonę, dėl kurios apskaitos sąžiningumo ir skaidrumo drįstumėte lažintis iš penkių tūkstančių litų?

Dar rašė, kad per du metus neapskaitė berods 24/26 milijonų litų pajamų/išlaidų – o tai yra kas mėnesį po maišą pinigų 500 litų kupiūromis – 23kg, arba penki maišai po šimtą litų – surinkti – atvežti – suskaičiuoti – pasidalinti – išvežti – padalinti!  Kas mėnesį galima surengti 30 Cicino koncertų ir po banketą visiems partijos nariams su vaišėmis ir gėrimais už  50 litų kiekvienam!

Jeigu pas mus sudarytos sąlygos taip lengvai varinėti milijonus, be jokios vargo partijėlei su keliolika tūkstančių narių ir vienu milijonieriumi, tai kokios pagundos kyla didesnėms partijoms, turinčiomis po keletą milijonierių?

Nesumokėti GPM ir Sodros mokesčiai – tikrai negražu ir neprotinga, partijos sekretorei mokėti algą vokelyje, ir dar labai mažame vokelyje – sekretorės daug žino ir mato, o va kitiems – dainininkams ir šokėjams, ar gražu imti vokelį ir iš jo 15% nenunešti VMI?

Tačiau, kuris iš šių kaltinimų pats baisiausias? Turbūt aiškiausiai atsakė A.Kubilius – kėsinosi užgrobti valdžią!  – už tokį veiksmą niekas niekada neatleidžia, kaip ir neatleidžia neištikimybės, tai yra tas pats kaAiski Vizijaip pavogti kiaušinius iš Daneiris.

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Kai žodis tampa darbu

Salė, šimtas keturiasdešimt melsvais kostiumais pasipuošusių ponų, nuščiūva, laukdami žodžio… Žodžio pagal tradiciją ištariamo kartą per metus… Ponai ploja, kai kurie sukandę dantis, kitų gudriai smaksančios akys išduoda prastai slepiamą priešiškumą.  Menkystos, pagalvoju, butų mano valia… Tačiau jie dar reikalingi, vis tik demokratija, juos irgi rinko, kaip ir mane…

 Tarp salėje sėdinčiųjų yra keletas sąjungininkų, bet ne draugų – o taip norisi turėti bent vieną draugą, draugą prieš, kurį nereikėtų dėvėti Valkirijos kaukės – nors vieną palaikantį žvilgsnį…

Įkvepiu oro, karingai iškeliu smakrą ir ištariu: “Mieli žmonės… per vieną naktį iš liaudies tapome tauta”  – stebiu auditorijos reakciją, matau, keleto ponų veiduose kreivokas šypsenas, pamanau, kad tikriausiai nieko negirdėjo apie filmą, ir jų galvose vis dar sukasi orientacijos klausimai.

 “Po daugybės išbandymų mus lydi sėkmė” – tęsiu prakalbą – “pasaulis ir Europa jau įvertino mūsų žmonių pastangas” – kalbu, jausdama, kad įžanga tikrai gera – salėje sėdintiems ponams, nieko nėra smagiau, kaip pasijusti didingais ir galvoti, kad visi tie pasiekimai jų asmeninis nuopelnas. Kai kurie iš jų palaimingai šypsosi, virš galvų ima švytėti aureolės, kiti, nedraugiškieji, laukia kol pasakysiu ką nors apie juos. Na štai. Subtiliai pagrasinu: “Tikrai yra kam kurti skaidrią, saugią ir modernią valstybę”, ir kad neskambėtų pernelyg grėsmingai, priduriu: “noriu pakviesti mus visus – tapkime skandinavais”

Salėje sėdinčių ponų veidai ištysta, apimti nuostabos… Paaiškinu, kodėl turime išlikti stiprūs ir nepasiduoti: “daug išbandymų, pirmininkavimas, globalūs iššūkiai…”

Tęsiu toliau, kol nuostabos išraiška dar neišnyko iš klausytojų veidų: “įveikėme sunkmetį ir tapome finansinės atsakomybės pavyzdžiu”… “Lietuvos žmonės gali daug” – matau, kad nedraugingieji kažką užsirašinėja, tikriausiai svarsto patys sau -kiek dar gali tie žmonės?.. Iš ties, pagalvoju, gal dar gali? Ką nors, pavyzdžiui, dirbti greičiau ir daugiau?

Tačiau nėra kada galvoti, reikia veikti, todėl mėgstantiems paskaičiuoti išrinktiesiems primenu: “laiko gaišimas darbo grupėse gali būti labai nuostolingas ir netgi pragaištingas valstybei” – dalies klausytojų veiduose nušvinta šypsenos – jie žino, kad blogio pergalei pakanka, jog geri žmonės nieko nedarytų, ir jiems smagu, kad bent kas nors juos laiko gerais žmonėmis.

Tęsiu toliau, jau pakiliai, ir vardiju stebuklus, kurie vyksta aplink mus: “įsteigta 15 tūkstančių naujų įmonių”, LOGIN startuoliai, 125 tūkstančiai dirbančių savarankiškai, grįžtantys emigrantai, 78% gyventojų kalbančių užsienio kalba, inovacijų švieslentė, plyno lauko projektai, tūkstančiai darbo vietų ir skandinaviškas verslas, švediškos investicijos, Suomijos termofikacinė”

Matau, kaip salėje nuostabą keičia supratimas ir linksėjimas galvomis – atrodo pagaliau ir nedraugiškieji ima suprasti, ką reiškia Tapkime Skandinavais

Įspūdžiui sustiprinti dar primenu visiems bankinius reikalus: “įrodėme, kad net sudėtingiausius klausimus galime spręsti civilizuotai ir su mažiausiomis pasekmėmis” – publika energingai linksi – tikrai nenukentėjom, spėjom viską susitvarkyti… Pastebėjusi salės pagyvėjimą ir spinduliuojamą energiją, pereinu nuo finansinių reikalų, prie energetikos – išvardinu didingus planus ir primenu, dar kartą priešus, kurie kaišioja mums pagalius į ratus, kurie net iš referendumo sugeba padaryti farsą ir atima iš žmonių teisę rinktis ir spręsti patiems.

Auditorija ima dar energingiau linksėti galvomis, tikrai, kas drįsta kėsintis į jų teisę “rinktis ir spręsti patiems” kaip reikia balsuoti referendume?

Tęsiu toliau, primenu publikai informacinio saugumo klausimą, bei kad mūsų priešai negaili tam pinigų, ką rodo ir “Pirmoji vieša ataka prieš kibernetinę erdvę” – imu pastebėti, kad prarandu klausytoją – garbūs ponai kraipo galvas, nelabai suprasdami, apie ką čia kalbu, todėl keičiu temą ir paliečiu užsienio politikos, bei Europos sąjungos biudžeto klausimus – matau, kaip klausytojai suklūsta ir sublizga jų akys – “kasmet – tai beveik ketvirtis metinio biudžeto” gundau klausytojus toliau – jaučiu, kad paliečiau tikrai aktualią temą – visi nuščiuvę gaudo kiekvieną žodį – “septyneriems metams pavyko išsikovoti 44 milijardų litų paketą” – matau, kaip dauguma išsitraukia kalkuliatorius ir ima kažką skaičiuoti bei užsirašinėti.

Stop, negalima leisti ponams iš salės įsijausti, nes pradės lyginti savo skaičiavimus su kitų ir kils rietenos, tad pakeičiu temą: “

“Skubios teisinės priemonės ir spontaniškai gimęs pilietinis judėjimas “Juodosios pirštinės“, neleido prigyti perkamai demokratijai “

Čia pat nusprendžiu, kad geriau neminėsiu Bomžo pilietinės akcijos, nes tai ko gero nėra tinkamas pilietinės visuomenės pavyzdys.

Tęsiu toliau: “šalyje vis dar galima nusipirkti infarktą, bet vis sunkiau nusipirkti teisingumą“, vardiju pasiekimus teismų sistemoje, “kovoje su korupcija neliečiamųjų neliko” – matau kaip susigūžia vienas iš salėje sėdinčių ponų, mėgstantis į kitus kreiptis “gerbiamieji”, tačiau pastebiu, kad teisingumas ne itin domina besiklausančius, tad keičiu temą ir pradedu kalbėti apie sveikatos įstaigų vadovų kaitą, kyšininkavimą ir viešuosius pirkimus – vėl godžiai sublizga klausytojų akys, jie čiumpa kalkuliatorius ir pasigirsta murmesys…

Užteks, gerbiamieji, pagalvoju, kad salėje sėdintys ponai, o svarbiausia – liaudis, suprato, jog be mano kietos rankos nebus kam palaikyti tvarkos, tad pasakau keletą baigiamųjų žodžių ir padėkoju: “Ačiū visiems, linkiu, kad jūsų pareigos nebūtų per sunkios”.

Palieku salę aidinti plojimams ir balsų klegesiui, išties turės dabar žurnalistai, ekspertai ir ekonomistai ką aptarinėt…

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Neatiduosim be ko kovos mes žemės Bomžuvos

DSC00684P1030503Štai svarstom vėl įstatymus naujus, kaip žemės užsieniečiams už jokius pinigus neatiduot. Nepaisant to, kad Sąjungoj Europos, nėra savų ir svetimų, mes straipsnių ieškom tobulų, kaip Hansui, Ole, Jacekui, Ivanui neleisti žemės įsigyt.

 Prieš daugel metų, kunigaikštis didis – Gediminas – rašė laiškus ir kvietė užsieniečius prie Vilniaus įsikurt. Amatininkų ir pirklių jis laukė rankom išskėstom, žadėjo privilegijų, nuo mokesčių atleist…

O dar vėliau, kai baudžiavą čia panaikino, valstiečiams žemės nedavė jokios, bet leido išsipirkt, už kainą daug didesnę, nei ponams ji kainavo.

Vėliau Smetona Lietuvoj į karą kvietė savanorius, ir už karinius nuopelnus visiems – po sklypą žemės dovanojo; kaip Gediminas kažkada, senais laikais, didikams.

 Bet Leninas paskui, sumąstė kurti komunizmą, ir paskelbė, kad žemė turi būt valstiečių – tų kas dirba, ir fabrikai visokie turi būti darbininkų… Nors nepatiko šios idėjos ponams tų laikų, juos greit visus nutildė, ir atėmė jų turtus ir sau pasidalino.

Po to jau Stalinas nuožmus, susitarė su Hitleriu, ir Lietuvą su Lenkija pasidalino. O tuos kur buvo kiek turtingesni, ir savanorius, ir šviesuolius – juos visus – suvarė į vagonus gyvulinius ir išvežė į Sibiro miškus. Ten teko jiems šalčius didžius iškęst, ir malkas kirst, ar dar kitaip vergaut.  Dar kolūkius įkūrė, kur pirmininkai, šimtus hektarų valdė ir lažą vertė eit už šimtą rublių.

 Valdžia pasikeitė ir vėl, už nuopelnus didžius po sklypą žemės signatarams padalino, o vargšams paprastiems, kur kolūkiuos ilgai plušėjo, paskyrė po hektarus tris, kad karvę, kiaulę sau galėtų užauginti, ir bulvių, morkų su svogūnais galėtų pasisėt.  Reforma žemės prasidėjo – grąžino žemę vaikaičiams tremtinių… ir išvadas grąžino… ir leido tuos sklypus mainyt…

Tuo tarpu kolūkių pirmininkai, iš jų už butelį degtinės, vis mainė pajus ir kitus popieriukus, kol tapo jie naujaisiais dvarininkais ir ūkininkais save pasivadino.

 Ir vėl iš naujo argumentai jų, kad žemė – tiems kas dirba – turi atitekt, nes maža vis, nes ūkiai stambūs turi būt. O iš tikrųjų, mąsto jie: mums gaila pinigų, kad žemę pirkt, ir anūkams tų, kur sugrįžo iš Sibiro miškų – nėr reikalo brangiau mokėti mokėt, ir taip už dyką gavo… Tiksliau mokėti sutinka, bet nedaug, simboliškai, jie sako – pailginkim draudimą užsieniečiams žemę pirkt, kad žemė dar nebrangtų, gal spėsim prisidurti dar prie savo keleto šimtų hektarų dar dešimtį, gal kitą…

Taip laukia jau visi ilgai – vieni vis nesulaukia kainos padorios, kiti vis laukia kol pirmiesiems nusibos, pasens ir atiduos sklypus už butelius kelis…

Valstybė mūsų neturtinga, skolų didžiausią kuprą velka, nors valdo žemės plotus ji didžius, kuriuos draugai kostiumais pasipuošę, ir pirštais taukinais vairus suspaudę džipų, jau gviešias pusdykiai paimt, ir to dar negana – palaukim sako dar, neįsileiskim svetimų…

O liaudžiai paprastai, kurių senų seneliai – baudžiauninkais dar buvo, ir ponams lažą vilko, giesmes graudžias per radiją ir televiziją vis suokia: neatiduokim žemės už pinigus jokius mes svetimiems… Tik pamiršta, kad už juos nerasi svetimesnio žmogui paprastam. Nei Hansas, anei Jacekas nebus jau svetimesnis.

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Socdemonų sklerozė

Šiandien per ZW radiją, girdėjau, kaip Algirdas Sysas, žurnalistės paklaustas, ką patartų žmonėms – ar tęsti dalyvavimą antros pakopos pensijų fonduose?, atsakė: “Patarčiau patiems nuspręsti, nes jei aš patarsiu, tai paskui apkaltins, kad blogai patariau”. Po maždaug 30 sekundžių paklaustas, kaip pats kaupia, atsakė -dalyvavau antros pakopos pensijų fonde, tačiau dabar grįšiu į Sodrą, ir kitiems rekomenduoju tai padaryti”

Pagalvojau, matyt, ir Algirdas Butkevičius problema ne ta, kad dažnai keičia nuomonę, tiesiog neatsimena, kokia ta nuomonė buvo. Lyderio pavyzdys užkrečia.

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Marijos Žemė – balandžio aktualijos

photo credit: ** Maurice ** via photopin cc
photo credit: ** Maurice ** via photopin cc

Belaukiant pavasario, jis ėmė ir atėjo. Atėjo balandžio mėnesį, nors laukėm kovą.  O su pavasariu atėjo ir įvykiai į Marijos žemę, apie kuriuos rašė žurnalistai ir plačiai komentavo komentuotojai.

Policija ėmėsi nagrinėti versiją, kad baltarusių visuomenininkas Voinickis, nusižudė dėl išvaistytų ES lėšų, prieš nusižudydamas save visaip kankino mušė, tada viela surišo kojas, užsiklijavo burną, susirišo rankas. Įdomu ar ekspertai mirties priežastį ir šį kartą nustatė nė nematę kūno, o išnagrinėję naujienų portaluose skelbtą informaciją.

Berods, toks metodas vadinasi dedukcija, ir jį sugalvojo Šerlokas Holmsas – atmesti visas neįmanomas versijas, kad liktų vienintelė įmanoma, metodo esmė – negalima atmesti versijos, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma.

“Prieš žmones niekas nebus daroma”, pareiškė A.Butkevičius, žurnalistų paklaustas, kaip elgsis vyriausybė, jei gyventojai ims protestais ar kitokiais būdais trukdyti sklalūnų žvalgybai. Taip pat pridūrė, kad niekas nieko nežvalgytų, jei negautų teisės ir taip pat jas išgauti.

Ko vertas A.Butkevičiaus žodis, turbūt dauguma lietuvių jau suprato, bet kiek tą žodį vertina Shevron?  Įdomu ar ne? Nors, negražu skaičiuoti svetimus pinigus!

 Pagėgių pasienio ruožo ekspertas, seimo narys, Komskis labai domisi sienos stebėjimo įrangos pirkimo konkursu, kodėl domisi? – tuo susidomėjo vienas iš liberalų lyderių – Gentvilas. Masiulis taip pat domėjosi VMR reikalais – ministro patarėjų ir viceministrų skambučiais pasieniečiams. Žurnalistų paklausas – ko siekia – Gentvilas pareiškė, kad ne interpeliacijos, nes tai kol kas neįmanoma, dėl to, kad koalicija dar nespėjo su(si)skaldyti. Manau, kad Gentvilas su Masiuliu įtaria, kad Vidaus Reikalų ministerijai vadovaujantys tvarkiečiai, mobiliais telefonais naudojasi lyg džedajai šviesos kardais. Imperija kontratakuoja?

 Vytenis Andriukaitis, žurnalistų paklaustas kas dedasi teismo medicinos ekspertų tarnyboje, kuri pavaldi sveikatos apsaugos ministerijai – pareiškė – tai specialistų reikalas, ne mano, aš chirurgas, o ten psichiatrija – tai visai skirtingos sritys. Aš ko gero pritariu Andriukaičiui, kad vadovai tai chirurgai – nes pjauna biudžetus, atlyginimus ar šiaip grybą, bet ar specialistai panašūs į psichiatrus – kažin, gal labiau į rentgenologus ar anesteziologus, o grybą pjauti moka ne blogiau už vadovus.

 STT atliko kratą TV3 televizijoje ir pareiškė, kad įtaria dokumentų klastojimu ir sukčiavimu, tuo tarpu VRM vadovas Dalis Barakauskas išreiškė susirūpinimą, ar STT gauna pakankamą finansavimą, nors Gentvilas tikėjosi, kad ministras turėtų žinoti kokia tarnyba, kokiai ministerijai yra pavaldi.

 Iš tikro, pagalvojau, biesas žino kokia ministerija ką kuruoja, kas už ką atsako ir ar iš vis kas nors už ką nors atsako. Va TV3 – pernai paskelbta neetiška televizija, visokias įtartinas laidas rodo, tad, mano nuomone, dokumentų klastojimas ir sukčiavimas visiškai nešokiruoja, netgi priešingai kaip ir atitinka TV3 psichologinį portretą.

 Geras strategas yra tas, kurio sprendimas siekia bent trijų tikslų, o kartais ir daugiau – toks buvo Nakties Sargybos vadas Geseras. O iš mūsiškių – Vilniaus meras jau mokosi – va leis gėjams pražygiuoti vieną kartą Gedimino prospektu ir Katedros aikštėje į dangų paleisti tūkstančius visų vaivorykštės spalvų balionų – ir prieš Europos sąjungą atrodys, kaip šiuolaikinis meras, propaguojantis vakarietišką toleranciją, ir nacionalistai daugiau neprašinės leidimų žygiuoti, nes gėda bus eiti tuo pačiu keliu, kur gėjai ėjo, ir nereikės žurnalistams aiškintis, kodėl neleido, ir gėjai parems naują šūkį naujiems rinkimams – O, jeigu, taip?

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Lietuviška Pjesė – Sostų Karai

photo credit: Miralys73 via photopin cc
photo credit: Miralys73 via photopin cc

Kuriama lietuviška JJR Martino šedevro Sostų Žaidimai interpretacija (orginalą rodo per BTV antradieniais), ir knygą jau galima nusipirkti lietuvių kalba – pjesė Bomžų ir Vapyrų giesmė. Kol kas turime tik veikėjus ir atlikėjus (trūksta siužeto):

Renlis Barateonas (gėjus, veda Tyrellių šeimos moterį, miega su gėlių riteriu iš Tyrelių klano, jį nužudo Stanio Barateono siųstas šešėlis – vaidina Rokas Žilinskas
Briene of Tarth (Tyrelių klanas) – nugali turnyre ir tampa Renlio asmens sargybine, apkaltinama nužudymu ir ima tarnauti Catelyn Stark, vėliau išlaisvina Jaime Lanisterį, mainais į pažadus paleisti savo dukras) – vaidina Neringa Venckienė
Stanis Barateonas – naudojasi Šviesos Dievo žynės pagalba (kai kurie kalba kad iš tikro žynė valdo Stanį), asketas, jo armiją sumuša jungtinė Lanisterių ir Tyrelių kavalerija, kol Taironas Lanisteris divyriškai gina miestą – vaidina Rolandas Paksas
Bronas – Tairono Lanisterio asmens sargybinis, samdinys – vaidina Rimantas Dagys
Hodaras – silpnaprotis, bet labai fiziškai stiprus Starkų vaikų tarnas, švepluoja neištaria kai kurių garsų, pavyzdžiui vietoj H, sako P, o vietoj O, sako Y, labai mėgsta kartoti savo vardą – vadina K.Uoka
Peteris Bailish – manipuliatorius ir intrigantas, nuo vaikystės įsimylėjęs Ketlin Stark (Nedo Starko žmoną/dabar našlę) – vaidina Petras Gražulis
Daneiris Targarian – drakonų motina, išteka už dotrakių lordo, pradeda su juom kūdikį, tačiau vyras Kalas Drogas miršta sužeistas. Daneiris įžengia į laužą, bet nesudega, ir tampa drakonų motina – vaidina Dalia Grybauskaitė
Master Aemon Targaryan – aklas senis, dirba Nakties sargyboje – vaidina A.Sakalas
Xaro Coan Daxos – turingas Kvarto prekiautojas, peršasi Daneiris, tačiau jos atsumtas apgauna Daneiris ir pavagia drakonus, tačiau Daneiris pavyksta juos atsiimti ir atkeršyti prekeiviui: Xaro užmūrijams gyvas savo celėje – vaidina Viktor Uspaskich
Cersei Lanister – karaliaus žmona, miega su broliu Džeimiu, bet ne su karalium Robertu, pagimdo menko protelio garbėtrošką sūnų. Vyrui žuvus medžioklėje suorganizuoja sūnaus Jefrio tapimą karaliumi – vaidina Irena Degutiene
Taironas Lanisteris – neūžauga, tačiau labai protingas, mėgsta intrigas ir valdyti, didvyriškai apgina Geležinį sostą Stanio Barateono puolimo metu, tačiau jo nuopelnai nepripažįstami ir visa garbę prisiima Taivinas Lanisteris – vaidina Andrius Kubilius
Taivinas Lanisteris – vadovauja Lanisterių klanui,Tairono,Jeimio ir Sersey tėvas, Geofrio senelis – vaidina Vytautas Landsbergis
Jaimis Lanisteris – įveiktas Starkų vyriausio vaiko Robo papuola į nelaisvę, jį Katlyn Stark paliepimu išlaisvina Briana – vaidina Antanas Matuzas
Jefris (Geofris) (Barateonas) Lanisteris – motinos (Sersey) intrigų dėka tampa karaliumi – vaidina Jurgis Razma

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Šuns balsas į dangų neina

DSC00113Šiandien per Gruzijos radiją nugirdau tokį pranešimą: Lietuvos seimas antru balsavimu, nepriėme konstitucijos pataisos, kuri uždraustų tos paties lyties asmenų šeimą. Vienu svarbiausių ir aktualiausių Lietuvai šiuo metu klausimų virė audringos diskusijos, nustelbę net Lietuvos siekį susigrąžinti branduolinės valstybės statusą. Pataisai priimti pritrūko vieno balso, mat vienas svarbiausių seimo moralinių autoritetų, Petras Gražulis, tuo metu sprendė asmeninius ypatingos svarbos reikalus. Lietuvos katalikų bažnyčia, bei prezidentė šio incidento nekomentuoja, o vienas iš konservatorių lyderių – Rimantas Dagys, apgailestauja, dėl tokio neatsakingo koalicijos partnerio poelgio.

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate

Taip ir ne prieš Don Kichotą

Įdomūs dalykai dedasi Lietuvoje. Taip atstovas, kurį visi prisimena, kaip šokėją karvės tešmeniu, ir Ne veikėjas, labiau pagarsėjęs, kaip taurelę mielai kilnojantis ir kameroje mėgstantis patriukšmauti paminklosaugininkas, vienoje televizijos laidoje skelbia panegirikas Don Kichotui už drąsą, ryžtą ir pasiaukojimą alinančioje kovoje prieš… Vėjo malūną.
Kitoje laidoje du visuomenes atstovai – vienas su barzda, kitas be, karštai įrodinėja, kad kažkas suklaidino prezidentę, ir jie nori atverti prezidentei akis. Barzdotas pasakoja apie kažkieno kaimyną, rusiška pavarde, kuri kalba prezidentės vardu, tuo pat metu bebarzdis porina kaip kalbėjosi su prezidente, jų nuomonės sutapo, o kai kur ir išsiskyrė, todėl kviečia visus surengti protesto akciją, kad paaiškintų visiems, kas iš tikro nusipelno teisės, kalbėti prezidentės vardu.
Kvietimas sulaukia dėmesio – spauda ir televizija plačiai nušviečia akciją. Falsifikuota fašistine simbolika pasidabinę veikėjai iš burnų taškosi purslais, aistringai tvirtindami, kad jų simbolika nėra primityvus nacių plagiatas, bet unikalus baltų (arijų) palikimas.
Tuo pat metu kitame Lietuvos gale, kitas devyndarbis – milijonierius ir šokėjas, sporto mecenatas ir kultūros ekspertas skaito paties kurtas eiles apie  arijus – baltus.
Valio, cirkas… Bet ar smagu žiūrėti? Nejau politikai tikrai visus laiko runkeliais, nejau tikrai populiariausias politinis produktas yra skirtas daržovės mentalitetą turinčiam vartotojui?

Kažkada Lietuvos valstybė tęsėsi nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Lietuviai tuomet daug kariavo, turėjau stiprių ir narsių vyrų, eiklių žirgų ir aštrių kalavijų. Vėliau irgi daug kariavo, bet galop valstybė buvo padalinta. Istorikas Bumblauskas yra pasakęs, kad taip nutiko todėl, kad kariauti pradėjo nebe jėga ir ištvermė, nebe vyrų narsa, bet pinigai. O pinigų lietuviai niekada neturėjo. Dabar informacijos amžiuje karus laimi nebe pinigai, bet informacija. Informacija tai pagrindinis strateginis karo frontas, kuris lemia daugiau nei pinigai. Netgi sename rusų filme – Brolis, suskamba tokia frazė “Ne tas stiprus, kuris turi daug babkių, o tas kurio pusėje yra teisybė”. O teisybė, kaip žinote, pasirenka, tą pusę, kuri geriau valdo informaciją, nes už teisybę stipresnis tegali būti melas.
Tad mokykitės jaunimas, klausykite senių patarimų ir lavinkite savo įgūdžius kovoti informacinį karą, skirkite faktus nuo falsifikatų, nes mūsų priešai tai jau daro.

Manau, kad už FNTT spektaklį valdantysis elitas privalo būti nubaustas, tik negaliu apsispręsti, kas būtų geresnis įrankis įvykdyti bausmę: Viktoras ar Rolandas. Rolandas stipriau nekenčia elito, bet Viktoras gudresnis ir jam nekliudo Petras.

Scan to Donate Bitcoin
Like this? Donate Bitcoin to at:
Bitcoin 1LLMMmmHVJqMRswJPWW7geiVRzVS4Qfsbm
Donate